Världens mest effektiva controller?

Vi brinner för att fler ska få bättre och mer relevant information: ”Berätta inte vad jag gjort utan ge mig rekommendationer på vad jag kan göra”.

Vi är också övertygade om att vägen dit inte går via att delegera repetitivt analysarbete utan genom att automatisera. Tack vare automatisering blir frågorna ”vad”, ”hur ofta” och ”när” aldrig en belastning utan bara en möjlighet.

Via vår plattform actigate utvecklar vi teknik och tjänster som ger våra kunder möjligheten till full automatisering – både att utföra analyser och att distribuera rätt information till rätt person vid rätt tillfälle.

Våra kunder finns i en mängd branscher såsom e-handel, bank, turism, detaljhandel via butiksnät och redovisning.