QCLOUD + ACTIGATE

Automatiserade analyser för bemanning och planering

  • Bechmark av besök och väntetider mellan butiker
  • Belastningstoppar per veckodag och timme
  • Estimerade hanteringstider per ärendetyp samt total tid i butik för kunden
  • ”Tappade kunder” d.v.s. estimerat antal kunder som lämnar kö
  • Datumspecifika prognoser på väntetider och antal ärenden