ZOHO CRM + ACTIGATE

Automatiserade analyser för säljcoaching och resursplanering

  • Snap-shot av historisk sales funnel
  • Beräkning av faktiska säljcykler
  • Prognostiserat sälj med dynamiska sannolikhetsjusteringar per säljare
  • Utfall relativt budget utifrån valfria kombinationer av säljare
  • Estimerad återbetalningstid och volymtillskott på nya säljare