Hoppa till innehåll

Automatisera rapportering, analys och administration 

Frigör tid för kvalificerat arbete - låt Actigate göra det repetitiva 

Några som redan tagit steget...

Automatisering för alla typer och storlekar av företag

Actigate ger er "Robotic Process Automation" via en molntjänst som skräddarsys efter era behov. Därför passar Actigate alla företag som vill börja automatisera men inte har ett eget BI&RPA team med färdiga plattformar.

Actigate gör jobbet

Plattformen samlar och analyserar data samt aktiverar system och anställda årets alla dagar och dygnets alla timmar.

Du styr processen

Via actigates kontrollpanel styr ni frekvensen på bearbetning av data och vem (eller vad) som ska få vilken information och när.

Vårt team hjälper er 

Vi hjälper er initialt att konfigurera flödena, utbildar er på plattformen samt erbjuder löpande expertstöd om så önskas.

Exempel på processer som actigate automatiserar

Rapportering

 • Resultatrapportering 
 • Målstyrning
 • Säljrapportering

Bearbetning

 • Konsolidering av data från olika källor
 • Formatering och rensning
 • Uppdatering av data i Google sheet, Excel, PowerBI eller Qlikview

Analys

 • Cohortanalyser
 • Kassaprognoser
 • Lageranalys

Administration

 • Fakturering
 • Inköpsunderlag
 • CRM uppdateringar

Actigate är specialiserad på tre saker...

Samla data över alla typer av gränssnitt

Integrering med allt från REST API och till filimport över sftp.

Parallell och distribuerad laddningsarkitektur möjliggör skräddarsytt synk schema inklusive ad-hoc synkning

collect
refine

Bearbeta data med transparens

Kolumn och radbaserad databasmotor med parallelliserad och distribuerad dataarkitektur per konto

Transformationsgrafer ger repeterbara och spårbara dataflöden med verifierbar output i varje nod

Multidimensionell (MDX) analysmotor för korstabulering och SQL editor för rapporter

Aktivera verksamheten - människor och system

Schemalagd och trigger-baserad push till affärssystem och till e-post, Slack, Google Chat och MS Teams

Push och pull av dataset i CSV, JSON, HTML eller XLS

Visualiseringsmotor med stöd för PNG, HTML och SVGactivate
"Actigate är magiskt! Effektiviteten och automatiseringen från insamling till analys av siffror ger våra hotellchefer RÄTT info i RÄTT tid!"
patrik ekman
Patrik Ekman, Ägare och VD inom hotell och restaurang

Actigate blog

Nyheter och information - skrivet av både mänsklig och artificiell intelligens

PS! Är du själv business controller och skulle behöva en assistent?