AUTOMATISERAR ANALYSER OCH RAPPORTER

AUTOMATISERING AV TIDSKRÄVANDE ANALYSER

Actigate hjälper dig att automatisera avancerat analysarbete och löpande dataförädling. Plattformen Actigate synkar med era affärssystem samt kombinerar, förädlar och analyserar er data automatiskt.

Hur mycket tid sparar du per månad tack vare actigate?

RÄTT INFORMATION TILL RÄTT PERSON VID RÄTT TIDPUNKT

Notiser ”pushas” till era anställda via t ex email eller Slack och kan hämtas av program såsom Powerpoint, Excel, Google Sheets, Geckoboard och webbläsare. Actigate kan även skicka förädlad data till affärssystemen.

Har du förändrat din rapporteringsfrekvens tack vare actigate?

Fyra av fem svarade:

”MER ÄN 6 TIMMAR”

%

Ja, ökat!

AUTOMATISERING AV TIDSKRÄVANDE ANALYSER

Vi hjälper dig att automatisera avancerat analysarbete och löpande dataförädling. Plattformen Actigate synkar med era affärssystem och sedan kombinerar, förädlar och analyserar er data automatiskt.

Hur mycket tid sparar du per rapporteringstillfälle tack vare actigate?

Fyra av fem svarade:

”MER ÄN 6 TIMMAR”

RÄTT INFORMATION TILL RÄTT PERSON VID RÄTT TIDPUNKT

Resultat schemaläggs för ”push” till målgrupper via t ex email eller Slack och kan hämtas av program såsom Powerpoint, Geckoboard och webbläsare. Actigate kan även skicka förädlad data till affärssystemen eller som datafiler till excel.

Har du förändrat din rapporteringsfrekvens tack vare actigate?

%

Ja, ökat!

EXEMPEL PÅ ”+ ACTIGATE”

Ekonomi + actigate

  • Automatiserar analyser såsom kassaflöde, varuomsättningshastighet per artikel, projektlönsamhet och omsättningsprognoser
  • Konsoliderar löpande resultat och balanser från flera företag
  • Skickar dagliga rapporter till operativa chefer och projektledare

CRM + actigate

  • Automatiserar analyser såsom ”conversion rates”, säljprognoser och provision till säljare
  • Generar historiska ”sales funnel snapshots”
  • Skickar dagliga säljrapporter till säljteam och säljprognoser relativt budget till ledningsgruppen

Queue management + actigate

  • Ger skräddarsydd körapportering för planering av bemanning
  • Skapar analysunderlag för butiksplanering och uppföljning av förändringar i butiksstruktur
  • Skickar utfall vs skräddarsydda mål för att motivera personal

Både inom stora…

…och snart stora verksamheter.

Både inom stora…

…och snart stora verksamheter.

ER VERKSAMHET + ACTIGATE

Rapportering håller på att förändras i grunden. Fler och fler organisationer inser att all tid som spenderas på att ”vrida och vända” på siffror och bygga rapporter inte är effektiv.

Actigate möjliggör istället att automatiskt leverera skräddarsydda notiser och rekommendationer till hela organisationen: ”Berätta inte vad vi gjort utan vad vi bör göra”.

Med molntjänsten actigate får ni en ”medarbetare” som ständigt servar era anställda och kunder.

KONTAKTA OSS

Ta ert första steg att både spara tid och bygga en smartare organisation – skicka oss ett meddelande så berättar vi hur.