Hoppa till innehåll

Vad är MDX?

MDX står för Multidimensionella Uttryck. Det är ett frågespråk som används för att hämta data från multidimensionella datamängder, ibland kallade "kuber", och särskilt OLAP (Online Analytical Processing) -databaser.

MDX låter användare extrahera specifika dataundergrupper och utföra beräkningar på den datan, såsom aggregeringar, jämförelser och rangordning. Det liknar SQL (Structured Query Language), men är utformat specifikt för data lagrad i ett multidimensionellt format istället för den tvådimensionella, som används av relationella databaser.

MDX använder en syntax som liknar kalkylbladsformler, som låter användare specificera filter, sortering och gruppering för den hämtade datan. MDX-frågor kan användas för att skapa rapporter, instrumentpaneler och andra datavisualiseringar som hjälper användare att analysera komplexa datamängder.

Hos Actigate används MDX för att hjälpa användare att utforma aggregerade datamängder som används i visualiseringar och pivottabeller. Att aggregera data med MDX är mycket enklare än med SQL eftersom det kräver mycket mindre kodningserfarenhet och kan skapas i Actigates dra-och-släpp-pivotapp.