Hoppa till innehåll

KUNDCASE TWITCH HEALTH 
Livestreamade hälsoaktiviteter och gemenskap för träning och mentalt välbefinnande online.

Minskad administration och förstärkt intern dialog

Genom konsolidering av data från flera kundnära system får kundteamen löpande översikt i kunders hälsomål och status, samtidigt som feed-back till och aktivering av kunder kan automatiseras.

Twitch_negativ-1024x260-2
actigte_gor_jobbet

Utmaning

Utmaningen bestod i att etablera en pålitlig mekanism för att säkerställa att Twitchs kundteam hade en kontinuerlig överblick över varje kunds individuella mål och nuvarande status. Det krävdes också en konsekvent och stödjande kommunikation inom organisationen när det gällde hälsa och aktivitet. Denna komplexa utmaning krävde en strategi som integrerade både målhantering och kommunikationsflöden för att skapa en sömlös och informerad kundupplevelse.

Actigate lyckades möta dessa behov genom att konfigurera en lösning som inte bara gav kundteamen realtidsinformation om kunders utveckling och mål utan också underlättade en smidig intern kommunikation kring hälsa och aktivitet, vilket stärkte relationen mellan Twitch och deras företagskunder.

Lösning och genomförande

Actigate designar en kontinuerlig analys och rapportering av kunders aktivitetsnivå för att ge kundteamen en veckovis uppdaterad bild av kundernas framsteg mot sina hälsomål.

Samtidigt hanterar Twitch-uppsättningen i Actigate också data från bokningssystem och träningsappar. Denna information omvandlas sedan till relevant data i CRM-systemet, i enlighet med principerna för dataskyddsförordningen och individuella kundpreferenser.

På detta sätt skapar Actigate en effektiv lösning för att optimera kundteamens insatser och främja en sömlös hantering av kunddata.

du_styr_processen

Önkar ni mindre "växtvärk" och förstärkt intern dialog?

Kontakta oss så berättar vi mer. 

Fler kundcase

Ekman_hotels_logotyp

Teknisk integration optimerar veckouppföljningen och stärker branschpositionen. 

skistar ny

Förbättrad gästservice genom minskade väntetider och ökad precision i hjälptillgänglighet. 

flattered.logo-1

Optimerad e-handel genom automatisering av admininistraion, analys och feed-back till kunder och leverantörer.