Hoppa till innehåll

KUNDCASE SWEDBANK
Ledande svensk bank med ett brett utbud av finansiella tjänster

Effektiv köhantering och proaktiv distribution

Förbättrad effektivitet och snabbare beslutsfattning genom Actigate för Swedbank.

swedbank vit
actigte_gor_jobbet

Utmaning

– Kundcentrerad serviceoptimering och smidig verksamhetsplanering:

Swedbank stod inför den komplexa utmaningen att inte bara förstå, utan också att optimera servicenivåerna på djupet. Det handlade t.ex om att hantera väntetider och analysera de skiftande flödena som uppstod vid omlokaliseringen av bankkontor. Samtidigt behövde de precision i verksamhetsplaneringen, inklusive interna mötestider, för att sömlöst anpassa sig till och följa kundernas besöksmönster.

Denna tvåfaldiga utmaning krävde en integrerad och flexibel strategi för att säkerställa en kundcentrerad service och en harmonisk verksamhetsmiljö.

Lösning och genomförande

– Effektiv köhantering och strategisk beslutsanalys

Activate designade en kraftfull process som involverade daglig konsolidering och djup analys av all ködata. Genom att använda multipla distributionskanaler såsom email, dashboards etc möjliggjordes en dynamisk fördelning av beslutsunderlaget. Informationen distribuerades proaktivt till både huvudkontoret och lokalkontoren, anpassat efter varje mottagares preferenser och arbetsflöden. 

Denna strategi skapade en snabb och relevant informationsflöde, vilket inte bara förbättrade köhanteringen utan även möjliggjorde en effektivare och mer strategisk beslutsprocess för Swedbank.

du_styr_processen

Har ni också behov av effektiv köhantering och proaktiv distribution?

Kontakta oss så berättar vi mer. 

Fler kundcase

lykke-logga

Snabb och skräddarsydd veckovis rapportering. 

skistar ny

Förbättrad gästservice genom minskade väntetider och ökad precision i hjälptillgänglighet. 

flattered.logo-1

Optimerad e-handel genom automatisering, ökad effektivitet och optimerad kundupplevelse.